2017 Krachtige kinderen

De winnaars

Stichting Weekend Academie

De Weekend Academie helpt gemotiveerde jongeren tussen de 10 en 15 jaar en hun ouders bij de ontwikkeling van hun mogelijkheden, vaardigheden en talenten. Daarmee worden hun kansen in de maatschappij vergroot. Sinds 2006 biedt de Weekend Academie studievaardigheden, huiswerkbegeleiding en talentontwikkeling. In 2013 is de organisatie ook gestart met gezinscoaching, om ouders meer handvatten te geven hun kinderen goed te begeleiden en ondersteunen. In 2017 is het Grote Appeltje van Oranje voor de Weekend Academie.

Stichting Informele Zorg Twente

Kinderen die vanaf jonge leeftijd opgroeien met een ziek, beperkt of verslaafd gezinslid, zijn al jong mantelzorger. Vaak draait het thuis om de vader, moeder, broer of zus die extra aandacht nodig heeft waardoor het kind zichzelf makkelijk wegcijfert. De ervaringsmaatjes van SIZ Twente zijn zelf in een soortgelijke situatie opgegroeid en zijn er speciaal voor het kind zónder beperking. Het maatje biedt een luisterend oor, ondersteunt bij praktische zaken en onderneemt leuke activiteiten zodat de jonge mantelzorger zijn gedachten even kan verzetten en gewoon kind kan zijn.

Stichting Buurtgezinnen.nl

Buurtgezinnen.nl koppelt gezinnen die overbelast zijn en behoefte hebben aan ondersteuning bij de opvoeding aan gezinnen in de buurt die deze ondersteuning willen geven. Zoals bijvoorbeeld ondersteuning aan alleenstaande moeders, vluchtelingengezinnen, mantelzorg-gezinnen of gezinnen waar verstandelijke beperking een rol speelt. Door deze steun kunnen ouders weer op adem komen, kinderen zich positief blijven ontwikkelen en gezinnen na een tijdje weer op eigen kracht verder.

Enthousiast geworden?

Jij kunt ook heel makkelijk ertoe doen voor een ander!