2015 Beter voor elkaar

De winnaars

Steunstichting Voedsel Focus

Steunstichting Voedsel Focus Amersfoort verstrekt wekelijks zo'n 400 voedselpakketten aan huishoudens uit de regio en bereikt daarmee ruim 1.100 mensen. Daarnaast wordt samen met klanten bij de intake en tijdens gesprekken bij het ophalen van de pakketten gekeken naar oplossingen voor andere hulpvragen die aan hun komst ten grondslag liggen. De organisatie coördineert hulpverlening aan haar klanten als dat nodig is en geeft voorlichting en advies. Zo kunnen alle basisbehoeften structureel op orde komen en helpt Voedsel Focus Amersfoort mensen echt een stap verder. Dit initiatief wint dit jaar het Grote Appeltje van Oranje.

Stichting New Dutch Connections

Het initiatief Ondernemen in je Eigen Toekomst van Stichting New Dutch Connections heeft als doel om het talent en de toekomst van jongeren in asielzoekerscentra verder te ontwikkelen en ze op weg te helpen naar een economisch zelfstandig bestaan. New Dutch Connections stimuleert jongeren om ondanks alle ellende in verleden en heden na te denken over hun talent en hun toekomst en daar naar te handelen. Zo verliezen zij geen tijd, of hun toekomst nu in Nederland of ergens anders zal zijn.

Stichting Krusada

Stichting Krusada ondersteunt sinds 1999 mensen op Bonaire die zich in de maatschappij niet redden. De stichting is stevig verankerd in de lokale samenleving en biedt een weg naar persoonlijk en sociaaleconomisch herstel. In totaal is er plaats voor zo'n 50 mensen, van wie het grootste aantal komt voor dagbesteding. Een kleiner aantal woont op het terrein. Het gaat om mensen die te kampen hebben met uiteenlopende problemen  bijvoorbeeld in verband met eerdere detentie  of een verslaving. Door het verbouwen van groenten en fruit leveren ze ook een bijdrage aan de voedselvoorziening op het eiland.

Enthousiast geworden?

Jij kunt ook heel makkelijk ertoe doen voor een ander!