Over de Appeltjes van Oranje

De Appeltjes van Oranje worden jaarlijks uitgereikt aan drie sociale projecten die op succesvolle wijze verschillende groepen mensen verbinden en ervoor zorgen dat zij weer meedoen in de samenleving. Dit jaar worden de prijzen op 9 juli online uitgereikt. Koningin Máxima is daarbij aanwezig. Het thema van 2020 is ‘Maatjes ben je samen’.

Taal Doet Meer (genomineerd in 2019)

Maatjes ben je samen

In onze samenleving zijn veel mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Bijvoorbeeld omdat ze ziek of eenzaam zijn, na een ellendige tijd moeite hebben om de draad weer op te pakken of hulp nodig hebben om hun talent te ontplooien. Gelukkig bestaan er vele projecten die deze mensen koppelen aan een vrijwilliger (maatje). Projecten waarin maatjes elkaars leven verrijken en elkaar langere tijd ondersteunen, ook als het moeilijk wordt. We zijn op zoek naar de drijvende krachten achter succesvolle projecten die met hun maatjesaanpak, innovatiekracht en gedrevenheid een bijzonder verhaal te vertellen hebben over hun bijdrage aan een socialere samenleving. Wie is het beste in staat om maatjes aan elkaar te koppelen, die beiden voldoening vinden in samenwerking zodat zij ook op langere termijn nog veel voor elkaar betekenen?

Al jaren ondersteunen wij maatjesprojecten waarin maatjes de wederkerigheid van hun contact enorm waarderen. Vrijwilligers melden zich meestal aan omdat zij een ander willen steunen, coachen of verder willen helpen in de samenleving. De praktijk wijst keer op keer uit dat zij er zelf ook zoveel van leren en plezier aan beleven. Dit gevoel van tweerichtingsverkeer maakt dat de maatjesaanpak zo succesvol is. Zo werken we samen aan een samenleving waarin iedereen kan meedoen. Projecten die deze vrijwilligers op succesvolle wijze met elkaar in contact brengen en ondersteunen om samen verder te komen, belonen wij graag met onze Appeltjes van Oranje.

Wil jij ook een ander helpen? Word Maatje

De prijs

Het Appeltje van Oranje bestaat uit een prijs van € 15.000,= en een bronzen beeldje gemaakt door Prinses Beatrix. Het Appeltje van Oranje is de prijs voor succesvolle sociale initiatieven die mensen betrekken bij onze samenleving. De prestigieuze prijs wordt elk jaar in mei uitgereikt door de beschermvrouwe van het Oranje Fonds, Koningin Máxima. In lustrumjaren reikt Koning Willem-Alexander de prijs uit.

Stemtiendaagse van 6 t/m 15 januari 2020

  • Alle kanshebbers verzamelen tijdens de Appeltjes van Oranje stemtiendaagse zoveel mogelijk stemmen van het Nederlands publiek.
  • Op basis van het aantal stemmen krijgen zij een score, die optelt bij de score van hun pitch op de landelijke finaledag op 23 januari 2020.
  • Het totaal aantal punten bepaalt welke projecten ter plekke besproken worden besproken door de jury. De 4 projecten met het hoogste aantal stemmen worden gegarandeerd meegenomen in het juryoverleg.

Selectie winnaars Appeltje van Oranje

  • In mei 2020 ontvangen drie sociale initiatieven het felbegeerde Appeltje van Oranje. Ze hebben dan de volgende selectieprocedure achter de rug:
  • De eerste selectie door het Oranje Fonds op basis van hun inschrijving
  • De stemtiendaagse van 6 t/m 15 januari 2020 om publieksstemmen te krijgen
  • Een landelijke finaledag op donderdag 23 januari 2020, waar kanshebbers hun initiatief pitchen.
  • Organisaties uit het Caribisch deel van het Koninkrijk presenteren zich op 16 november 2019 op Curaçao aan de vakjury.
  • Op 23 januari 2020 kennen we de 10 genomineerde initiatieven.
  • Selectie van de drie winnaars door het bestuur van het Oranje Fonds uit de 10 genomineerden, in april 2020.