Over de Appeltjes van Oranje

De Appeltjes van Oranje reiken we ieder jaar uit aan drie sociale projecten die op succesvolle wijze verschillende groepen mensen verbinden en ervoor zorgen dat zij weer meedoen in de samenleving. Het thema van 2022 is ‘Kansengelijkheid voor álle jongeren’.

Appeltjes van Oranje 2022

Kansengelijkheid voor álle jongeren

Dit jaar zijn we op zoek naar bijzondere projecten die jongeren inzetten om leeftijdsgenoten tussen de 15 en 24 jaar verder te helpen. Denk daarbij aan een maatjesproject dat jongeren aan elkaar koppelt, een initiatief dat jonge vluchtelingen leeftijdsgenoten laat ontmoeten of een project dat met hulp van jonge vrijwilligers steun biedt aan LHBTIQ+-jongeren. 

Dat iedere jongere in onze samenleving gelijke kansen heeft is helaas nog niet vanzelfsprekend. De kloof tussen jongeren met veel kansen en jongeren met minder is door de coronacrisis vergroot. Door het wegvallen van stabiele factoren zoals onderwijs, werk en sociale contacten komen ze in de knel. Terwijl iedereen dezelfde kansen moet krijgen om mee te kunnen doen, mee te denken en mee te beslissen in onze maatschappij. En met iedereen, bedoelen wij ook écht iedereen. 

De prijs

Het Appeltje van Oranje bestaat uit een prijs van € 25.000,= en een bronzen beeldje gemaakt door Prinses Beatrix. Het Appeltje van Oranje is de prijs voor succesvolle sociale initiatieven die mensen betrekken bij onze samenleving. De prestigieuze prijs wordt elk jaar in mei of juni uitgereikt door de beschermvrouwe van het Oranje Fonds, Koningin Máxima. In lustrumjaren reikt Koning Willem-Alexander de prijs uit.

 

 

Meer weten? Bekijk onze website voor meer informatie.