Bruggenbouwers in de buurt

Bruggenbouwers in de buurt was het thema voor 2023. Verbondenheid tussen mensen is cruciaal voor het realiseren van een betrokken samenleving, waarin buurtbewoners omkijken naar elkaar en naar hun buurt. Sociale relaties in buurten zijn een vangnet voor iedereen die dat nodig heeft. En vormen een belangrijke basis voor de aanpak en preventie van problemen als eenzaamheid, armoede en tegenstellingen tussen mensen.

Gelukkig zijn er veel initiatieven waar buurtbewoners zich inzetten om groepen mensen bij elkaar te brengen die elkaar anders niet zomaar zouden ontmoeten. Door bruggen te bouwen versterk je sociale relaties in een buurt, ontstaat er meer onderling begrip en voelen mensen zich meer thuis in hun buurt. 

Wat zijn de Appeltjes van Oranje?

Appeltje van Oranje

De prijs, voor elk van de drie winnaars, bestaat uit een bronzen beeldje dat is ontworpen en gemaakt door Prinses Beatrix en een geldbedrag van € 25.000,=. Het geld kan vrij worden besteed binnen de doelstelling van het winnende initiatief. Ieder jaar reikt Koningin Máxima de drie Appeltjes van Oranje uit op Paleis Noordeinde. In lustrumjaren overhandigt Koning Willem-Alexander de prijs. 

Doe er ook toe voor een ander!

Al voor €2,- per maand zorg je samen met het Oranje Fonds dat niemand in ons land er alleen voor staat en iedereen mee kan doen.