Succesvolle sociale initiatieven vóór jongeren, dóór jongeren. Die zoeken we voor de 20e editie van de Appeltjes van Oranje. Initiatieven waarvoor jongeren zich inzetten om de kloof tussen jongeren met en zonder kansen te dichten. Met maar één doel: Kansengelijkheid voor álle jongeren.

Dit waren de kanshebbers van 2021

 

Alkmaar

Jongerenteam De Hoofdzaak

Bij Jongerenteam De Hoofdzaak Alkmaar zetten jonge ervaringsdeskundigen zich in voor herstel en empowerment van jongeren in dezelfde situatie.
Bekijk project563
Amsterdam

Positive Sisters and Brothers

Positive Sisters en Brothers zijn rolmodellen en staan naast migranten met hiv/aids.
Bekijk project1078
BORNE

Zelfregie ook voor naasten

Het Inloophuis van Zelfregieteam Borne is er voor naasten van kwetsbare personen.
Bekijk project877
Amsterdam

Waanzinnig krachtig

SCIP biedt mensen met een psychiatrische kwetsbaarheid de kans om weer mee te doen.
Bekijk project468
Utrecht

Enik Recovery College

Enik Recovery College is een herstelacademie waar ervaring met ontwrichting eerder ‘normaal’ is dan ‘gek’.
Bekijk project1170
DEVENTER

Zelfregiecentra van Vriendendiensten

Vriendendiensten zet zich in voor mensen met een psychische kwetsbaarheid.
Bekijk project10376
UTRECHT

Anoiksis

Bij Anoiksis maken mensen van hun psychotische kwetsbaarheid een kracht.
Bekijk project830
Dordrecht

Veertig jaar OOK!

Bij Vereniging Ouders Overleden Kind staan ouders van overleden kinderen voor elkaar klaar.
Bekijk project2112
Arnhem

Vitale Verbindingen

Vitale Verbindingen is een herstelcommunity van, voor en door wijkbewoners in of na herstel van verslaving of psychiatrie.
Bekijk project374
Nijmegen

De inloop, nieuwe stijl

Zelfregiecentrum Nijmegen biedt kwetsbare mensen die meer grip op hun leven willen, een steuntje in de rug.
Bekijk project312
Enschede

Zebra's staan in een kudde

Zebra Voorlichting ondersteunt lotgenoten en hun omgeving op het gebied van omgaan met/herstellen van zelfbeschadiging.
Bekijk project206
Dongen

Eagle Shelter

De Eagle Shelter is een veilige plek waar iedereen kan binnenlopen om te ontmoeten, groeien en talenten te (her)ontdekken.
Bekijk project1310
Helmond

Een nieuw leven - nieuwe schoenen

Verloren zielen vinden bij Nei Skoen een plek tussen de mensen.
Bekijk project523
DOETINCHEM

De Stadskamer

Stichting Stadskamer is een voorliggende voorziening waar iedereen mag en kan meedoen.
Bekijk project1115
AMSTERDAM

Bloei & Groei

Bloei & Groei helpt met stadstuinen vrouwen tot bloei komen.
Bekijk project878
ZUIDVEEN

Suïcide Preventie Centrum

Het Suïcide Preventie Centrum is er voor iedereen die met suïcidaliteit te maken heeft, zelf of als naaste, hulpverlener of nabestaande.
Bekijk project583
Utrecht

Doen & Laten

Doen & Laten biedt laagdrempelige huiskamers om elkaar te ontmoeten, eenzaamheid tegen te gaan en terugval in verslaving, dakloosheid en psychiatrie te voorkomen.

Bekijk project370
AMSTERDAM

De Waterheuvel

Mensen met een psychiatrische achtergrond vinden bij De Waterheuvel een community van mensen die elkaar steunen.
Bekijk project1325
Gouda

Een tweede kans!

Het Bruisnest wil kwetsbare burgers laten meedoen in de maatschappij.
Bekijk project941
Beugen

Zorg om Boer en Tuinder

Stichting Zorg om Boer en Tuinder helpt boeren en tuinders met mentale problemen.
Bekijk project1240
Zwolle

Wel Thuis

WijZ daagt mensen uit actief te blijven en regie te nemen over hun eigen leven.
Bekijk project943
ALMERE

Vriendschap op Maat

Het project Vriendschap op Maat, van de VMCA, koppelt vrijwilligers aan mensen met een psychiatrische achtergrond.
Bekijk project695
DORDRECHT

Het Babyhuis

Stichting het Babyhuis biedt opvang, behandeling en begeleiding aan (aanstaande) moeders om hen te ondersteunen bij het moederschap.
Bekijk project10023
Amersfoort

Depressie Connect

Depressie Connect biedt mensen met depressies een online ontmoetingsplek.
Bekijk project1710
Capelle aan den IJssel

Een beter leven met kanker

Stichting Ontmoetingscentrum De IJssel biedt emotionele (na)zorg voor mensen met kanker en hun naasten.
Bekijk project3150
DORDRECHT

De kunst van vriendschap

Via Lumina zet zich in voor jongeren en volwassenen met een psychische kwetsbaarheid en autisme.
Bekijk project291
Leiden

Lotgenotencafé

Het Lotgenotencafé is een veilige plek voor kwetsbare burgers.
Bekijk project311
HAARLEM

Maatjes GGZ

Maatjes GGZ koppelt mensen met een psychische kwetsbaarheid aan een maatje.
Bekijk project501
CULEMBORG

Tiel en Culemborg Herstelt

Stichting Rivierenland Herstelt helpt mensen met een psychische kwetsbaarheid te herstellen.
Bekijk project416
WEERSELO

Realcovery inloophuis

Realcovery Inloophuis is een veilige omgeving voor eetstoornispatiënten en hun naasten in het oosten van het land.
Bekijk project2694
VEGHEL

Join Us

Stichting Join us helpt jongeren die eenzaam zijn door ze samen te brengen en sociaal sterker te maken.
Bekijk project3613
UTRECHT

Mailmaatjes

Stichting Zelfbeschadiging staat klaar voor iedereen die zichzelf beschadigt, jong en oud.
Bekijk project322
Leiden

Steunpunt Stemmen Horen Leiden

Zelfregiecentrum Leiden is een ontmoetingsplek voor iedereen, maar met extra aandacht voor mensen die stemmen horen.
Bekijk project242
ZWOLLE

Stichting Focus

Stichting Focus zet zich in voor de verbetering van de positie van mensen met een psychische kwetsbaarheid.
Bekijk project283
Hilversum

Tandemmaatjes

Met het Tandemmaatjesproject koppelt het Maatjesproject psychisch kwetsbare mensen aan een ervaringsdeskundige.
Bekijk project1715
ARNHEM

Ixta Noa

Ixta Noa is er voor en door mensen die ervaring hebben met een psychische onbalans.
Bekijk project3033
Groningen

Nieuw Nabuurschap

Stichting Nieuw Nabuurschap bevordert de maatschappelijke participatie van mensen met een psychose gevoeligheid door het creëren van werkplekken in een professionele kantooromgeving.
Bekijk project1255
Haarlem

Peer Support en Herstel Educatie

Stichting Herstelacademie Haarlem en Meer werkt vanuit peersupport met een psychische- en/of verslavingskwetswaarheid aan herstel door medische zelfhulp en hersteleducatie.
Bekijk project371
's-Hertogenbosch

Stoppen doe je zelf, maar niet alleen!

Het Ismes Huis biedt een plek aan herstellende verslaafden en hun naasten.
Bekijk project564