2016 Samen zelf doen

De winnaars

Multifunctioneel centrum De Gaveborg

Zonder inzet van de inwoners uit het Groningse dorp Oostwold zouden alle voorzieningen in het dorp verdwijnen. In 2003 namen zij daarom het initiatief om alle sociaal-maatschappelijke voorzieningen onder één dak te brengen: basisonderwijs, kinderopvang, sport, het dorpshuis en een coöperatieve dorpssupermarkt met sociale werkplekken. Het ontmoetingscentrum is het hele jaar dagelijks geopend en er wordt van alles georganiseerd. Met 150 vrijwilligers is het echt een plek vóór en dóór het dorp. De Gaveborg wint dit jaar het Grote Appeltje van Oranje.

Dorpshuis Ons Genoegen

Bewoners uit Nieuwer Ter Aa misten een ontmoetingsplek in het dorp. Ze zorgden daarom voor een dorpshuis waar ‘omzien naar elkaar’ centraal staat. Sinds 2010 is het in bedrijf en biedt het onderdak aan bijvoorbeeld de dorpswinkel, de bibliotheek en de peuterspeelzaal. Er wordt door vrijwilligers met steun van het lokale bedrijfsleven van alles georganiseerd om de leefbaarheid te vergroten. Het Dorpshuis onderscheidt zich in het bevorderen van de zelfredzaamheid onder de inwoners en het samenbrengen van (hulp)vraag- en aanbod.

Ontmoetingscentrum De Pracht

De Pracht is sinds 1981 hét activiteiten- en ontmoetingscentrum voor de bewoners van Aalst-Waalre, van jong tot oud. Door veel activiteiten, cursussen en evenementen voor hen op te zetten, brengt De Pracht verbinding en saamhorigheid in het kleine Brabantse dorp. Ook biedt De Pracht faciliteiten voor zo’n 35 lokale verenigingen en clubs én werkt het samen met de gemeente op het gebied van zorg en welzijn.

Enthousiast geworden?

Jij kunt ook heel makkelijk ertoe doen voor een ander!