2022 Kansengelijkheid voor álle jongeren

De winnaars

Triple ThreaT

Sport, cultuur en lifestyle als middel inzetten om jongeren tussen 6 en 21 jaar te helpen op hun pad naar zelfredzaamheid. Dat is de kern van Triple ThreaT. Een initiatief van jongeren die zijn opgegroeid in zogenoemde achterstandsbuurten. “We willen een positieve omgeving vormen voor jongeren, waarbij zij de mogelijkheid krijgen om hun volledige potentie te benutten.” Een plek met een warm sociaal vangnet, kansen en rolmodellen en waar het familiegevoel hoog in het vaandel staat. 

Potentie
Jongeren krijgen vertrouwen, erkenning en verantwoordelijkheden. Want iedereen heeft potentie en talent. Sommigen hebben alleen een zetje in de rug nodig. Het aanbod is divers. Van basketbal tot dans, van huiswerkbegeleiding tot stages, van de pleintjes tot een heuse vereniging, van ondernemerschap tot toeleiding naar werk. 

Young Leaders Community

Jonge ambitieuze leiders met een Marokkaans-Nederlandse achtergrond die hun talent en passie inzetten voor een sterker en mooier Nederland. Dat is Young Leaders Community (YLC). YLC vindt het jammer dat de Marokkaans-Nederlandse gemeenschap nog steeds kampt met problemen op het gebied van armoede, schooluitval en werkloosheid. 

Sterke leiders
Volgens YLC is er een nieuwe generatie sterke leiders nodig als rolmodel. Deelnemers aan de Leadership Academy krijgen trainingen op het gebied van leiderschap. Daarnaast geeft de Talenten Academie een kans aan Marokkaans-Nederlandse scholieren hun talenten te ontdekken en hun zelfvertrouwen te vergroten. “Scholieren die sterker in hun schoenen staan, presteren beter en durven te dromen over hun ambities.” 

JongPIT

Dankzij JongPIT staan jongeren met een chronische of psychische aandoening of beperking er niet alleen voor. De stichting biedt een plek waar jongeren tussen 15 en 30 jaar zich kunnen laten inspireren en informeren. Ze kunnen er terecht voor ondersteuning op alle facetten in het leven, want het leven stopt niet bij werk, onderwijs of zorg. Doordat jongeren de juiste informatie krijgen en weten waar ze recht op hebben, staan ze sterker in hun schoenen, hebben ze meer eigen regie over hun leven en kunnen ze, net zoals anderen, meedoen in de maatschappij.
 
Minder zorgen en meer zelfvertrouwen
Door JongPIT leren de jongeren ook lotgenoten kennen. Door de community voelen ze zich minder eenzaam, hebben ze minder zorgen en krijgen ze meer zelfvertrouwen. Hierdoor staan jongeren met een chronische aandoening zelf aan het roer. Kernwoorden? Herkenning, erkenning, hoop, inspiratie, durf en empowerment. “Samen met de jongeren willen we laten zien wat wij allemaal kunnen en hoe een inclusieve maatschappij eruit hoort te zien.” 

Enthousiast geworden?

Jij kunt ook heel makkelijk ertoe doen voor een ander!