2019 De kracht van samen; vrijwilligers doen mee(r)

De winnaars

ElanArt

Stichting ElanArt, actief in Nijmegen en omgeving, haalt bewoners van asielzoekerscentra uit hun isolement met kunstzinnige en creatieve projecten. Een groep van zo’n 80 vrijwilligers zet zich in voor deze stichting en zorgt ervoor dat azc-bewoners er niet alleen voor staan in de Nederlandse samenleving.

Taal Doet Meer

Taal Doet Meer zorgt er met ruim 900 vrijwilligers voor dat nieuwe, anderstalige Utrechters – jong en oud – kunnen meedoen in de Utrechtse samenleving. Het leren van de Nederlandse taal is de rode draad in hun werk. Ze hebben aandacht voor het hele gezin. De één is taalcoach van een volwassene, de ander mentor van een brugklasser en weer een ander voorlezer voor jonge kinderen.

Met je Hart

Stichting Met je Hart zet zich in om eenzaamheid te verzachten onder ouderen die onzichtbaar zijn geworden in onze samenleving. Meer dan duizend vrijwilligers zijn door het hele land actief. Zij organiseren terugkerende activiteiten waarbij de ouderen elkaar kunnen ontmoeten. Mensen worden persoonlijk uitgenodigd, opgehaald én thuisgebracht.

Enthousiast geworden?

Jij kunt ook heel makkelijk ertoe doen voor een ander!