Zeeuws Weerzien (Leesbijeenkomsten)

Stichting Zeeuws Weerzien zet een gratis krant vol herinneringen aan het Zeeland van de vorige eeuw in om ouderen tijdens leesbijeenkomsten met elkaar in contact te brengen.
Aantal stemmen1354
Veere
Hanneke
de Vroe
Stichting Zeeuws Weerzien

Stichting Zeeuws Weerzien zet een gratis themakrant in om met name nog thuiswonende ouderen aan te sporen samen herinneringen op te halen. Gepensioneerden maken de krant. Daarbij gaat Stichting Zeeuws Weerzien uit van de kennis, kracht en betrokkenheid van de ouderen. Een groeiende groep vrijwilligers helpt om dit initiatief inhoud te geven. De krant wordt verspreid in heel Zeeland.

Leesbijeenkomsten
Mensen kunnen de verhalen thuis lezen, maar ook aansluiten bij leesbijeenkomsten verspreid door heel Zeeland. Daar is de krant het middel om met elkaar in gesprek te gaan en (erfgoed)verhalen met elkaar te delen. Zo worden deelnemers gestimuleerd actief deel te nemen aan een sociaal netwerk en een inhoudelijke bijdrage te leveren. Ook nemen sommigen taken op zich, zoals koffie schenken of anderen ophalen. “Door te participeren in dit proces, voelen de deelnemers zich steeds meer bij elkaar betrokken en krijgen ze het gevoel dat zij ertoe doen. De onderlinge verbondenheid groeit.”

Verdient dit initiatief een Appeltje? Stem!

“Door zoveel mogelijk terugkerende deelnemers na te streven, wordt een sfeer gecreëerd waarbij men ook naar elkaar gaat omzien.” 

Zeeuws Weerzien (Leesbijeenkomsten) heeft al1354 stemmen!

Zeeuws Weerzien (Leesbijeenkomsten)