Stichting Transformers Community

Stichting Transformers Community helpt jongeren om zichzelf en anderen beter te begrijpen, door hun emotionele intelligentie te versterken.
Aantal stemmen772
Amsterdam
Iris
Workum
Transformers Community

Veel jongeren zijn onzichtbaar eenzaam. Ze hebben vrienden, maar voelen zich toch alleen, omdat zij niet weten hoe ze hun gevoelens met anderen kunnen delen. Met online en offline activiteiten laat Transformers Community jongeren ervaren dat zij niet de enige zijn die weleens worstelen met het leven. De aandacht gaat ernaar uit jongeren te leren omgaan met emoties om zo in verbinding te komen staan met zichzelf én anderen. Alle projecten van het initiatief uit Amsterdam zijn in co-creatie met jongeren ontwikkeld.

Uitdagend
De Transformers Community is er voor jongeren, dóór jongeren. Zowel online in de Community App, als offline in het Brain Boost Programma, delen jongeren hoe het écht gaat. Hierdoor vinden deelnemers (h)erkenning en ervaren zij dat zij niet de enige zijn die het leven soms best uitdagend vinden. Door jongeren concrete tools aan te bieden, ontwikkelen zij vaardigheden om met de ups en downs van het leven om te gaan. “Voor zover wij weten, zijn we de enige organisatie in Nederland die op een bewezen effectieve, systematische wijze de emotionele intelligentie van jongeren vergroot vanuit peer support en ervaringsdeskundigheid.” Spreekt dit initiatief jou aan? Stem!

“We willen jongeren empoweren zodat ze zichzelf en de wereld om zich heen transformeren tot een samenleving waarin verbinding centraal staat.”

Stichting Transformers Community heeft al772 stemmen!

Stichting Transformers Community