Stadsreporters

Stadsreporters zijn (oudere) buurtbewoners die als vrijwilliger films maken om de saamhorigheid en verbinding in de wijk te versterken. 
Aantal stemmen286
Amsterdam
Mirna
Ligthart
Stichting Stadsparels

Stadsreporters zijn (oudere) buurtbewoners die samen films maken over plekken, mensen of acties in de wijk die een voorbeeld zijn voor de stad. Als reporter hebben de senioren, die zelf vaak kampen met gevoelens van eenzaamheid, een belangrijke rol als buurtverbinder. Ook geven ze sociale initiatieven meer bekendheid. Het is een idee van Stichting Stadsparels in Amsterdam.

Betrokken
Professionele filmmakers leren de Stadsreporters filmen, interviewen en monteren. Daarna gaan ze de wijk in om filmreportages te maken. “We willen bereiken dat mensen die zich geïsoleerd voelen, weer betrokken raken, weer mee willen doen en er daadwerkelijk meer ontmoeting en verbinding tot stand komt.” Als het aan de stichting ligt, heeft in de toekomst iedere stad in Nederland een stadsredactie van oudere wijkbewoners die bijdraagt aan verbinding in de wijk. Stem als jij vindt dat dit initiatief een Appeltje verdient!

“Stadsreporters is een uniek initiatief dat senioren niet als zorgvragers ziet, maar als actieve vrijwilligers die een belangrijke bijdrage leveren aan hun eigen wijk.”

Stadsreporters heeft al286 stemmen!

Stadsreporters