Participatie en Taal bewoners azc (InBeeld Hardenberg)

Stichting InBeeld helpt mensen met een migratieachtergrond integreren, zich thuis te voelen en volop deel te nemen aan de samenleving.
Aantal stemmen1083
Hardenberg
Anne
van den Hoek
InBeeld Creatieve Cooperatie Hardenberg

Mensen met een migratieachtergrond kunnen zich weleens eenzaam voelen, omdat ze hun thuis missen. Stichting InBeeld biedt een vertrouwde plek waar ze elke dag welkom zijn. Allerlei culturen komen samen in het inloophuis “waar iedereen bijdraagt aan het gevoel van thuis, familie, veiligheid en saamhorigheid”.

Eigen kracht
De stichting betrekt de bewoners van het asielzoekerscentrum in Hardenberg bij sociale bijeenkomsten en activiteiten. Ook worden ze gestimuleerd om vrijwilligerswerk te doen en gelijktijdig te werken aan de beheersing van de Nederlandse taal. “Door activiteiten en projecten zetten we ze nog meer in hun eigen kracht en worden ze gezien en gehoord, zodat ze positieve stappen kunnen zetten naar een betere toekomst hier in Nederland.” Onder de indruk van dit initiatief? Breng je stem uit!

“Wij willen samen met onze bezoekers nog meer inzetten op participatie in de Nederlandse samenleving.”

Participatie en Taal bewoners azc (InBeeld Hardenberg) heeft al1083 stemmen!

Participatie en Taal bewoners azc (InBeeld Hardenberg)