Het Domino-Effect (Al-Amal)

Stichting Al-Amal zet zich samen met vrouwen met een migratieachtergrond in voor andere vrouwen die eenzaamheidgevoelens ervaren.
Aantal stemmen240
Utrecht
Marzouka
Boulaghbage
Stichting Al-Amal

Eenzaamheid onder ouderen met een migratieachtergrond verminderen door ze onderling en met hun omgeving te verbinden. Dat doet Stichting Al-Amal. De stichting uit Utrecht wil de participatie van bewoners met een migratieachtergrond bevorderen.

Domino-effect
Bij het programma het Domino-Effect zetten vrouwen die gegroeid zijn vanuit een eenzame en vaak kwetsbare situatie zich nu zelf in als vrijwilliger. Zij helpen andere vrouwen met een migratieachtergrond op weg. Samen met deelnemers aan deze nieuwe vrouwengroepen organiseren de vrijwilligers verschillende activiteiten, zoals voorlichtingen en educatie. “Uiteindelijk streven we naar een minder eenzaam leven op lange termijn voor zoveel vrijwilligers (in opleiding) als de deelnemers aan groepsactiviteiten.” Onder de indruk van het domino-effect dat zij veroorzaken? Geef dit initiatief dan jouw stem!

“Door ons initiatief wordt een groeiend aantal vrouwen met een migratieachtergrond bereikt en ondersteund, terwijl steeds meer vrijwilligers worden getraind.”

Het Domino-Effect (Al-Amal) heeft al240 stemmen!

Het Domino-Effect (Al-Amal)