Heart-Centered Impact Coaches

HCLF wil bijdragen aan de Arubaanse gemeenschap door jongeren te helpen zodat ze opgroeien tot veerkrachtige individuen die assertief, zelfbewust en empathisch zijn.
Aantal stemmen306
Aruba
Keyla
Rojas
HeartCentered Leadership Foundation

Jongeren op Aruba staan er dankzij de Heart-Centered Leadership Foundation (HCLF) niet alleen voor. Ze kunnen terecht bij Heart-Centered Impact Coaches (HCIC’s): jonge vrijwilligers die rolmodellen, gesprekspartners en mentoren zijn voor de jeugd van Aruba. Hun doel? Jongeren vanaf 13 jaar inspireren, in hun kracht zetten en motiveren om te praten over problemen waar ze tegenaan lopen.

Mentale gezondheid
HCLF wil namelijk het taboe rondom mentale gezondheid doorbreken. “Bij ons kunnen jongeren zich openstellen, zichzelf uiten en beseffen dat ze met anderen kunnen praten en contact kunnen maken.” De HCIC’s motiveren jongeren mee te doen aan activiteiten en gaan gesprekken aan waarin ze ervaringen kunnen delen. Jongeren worden door hen gezien en gehoord. Stem snel als je vindt dat dit initiatief dat klaarstaat voor Arubaanse jongeren een Appeltje verdient!

“Door onze jonge vrijwilligers voelen Arubaanse jongeren zich gezien en hebben ze het gevoel dat ze erbij horen.” 

Heart-Centered Impact Coaches heeft al306 stemmen!

Heart-Centered Impact Coaches