ABCMaatje (Leer Zelf Online)

Door ABCMaatje leren mensen met een verstandelijke beperking op een veilige en gelijkwaardige manier nieuwe mensen kennen. 
Aantal stemmen809
Woerden
Jacques
de Wit
Stichting Leer Zelf Online

Mensen met een verstandelijke beperking leren dankzij de website en app ABCMaatje op een veilige manier nieuwe mensen kennen. Ook zijn er gezellige avonden en uitjes waaraan zij gratis kunnen meedoen. Zo vergroot Stichting Leer Zelf Online uit Woerden hun kans op geluk, liefde en vriendschap.  

Domeinoverstijgend 
Alles wat ABCMaatje doet is voor en door de doelgroep. “We verbinden al vele jaren mensen met een verstandelijke beperking met elkaar, met hun omgeving en met mensen zonder een verstandelijke beperking.” Onze droom? “Een domeinoverstijgende aanpak waarin ook werkgevers, overheden, vrienden en familie een actieve rol spelen zodat we weer meer gemeenschap en contact bij elkaar vinden.” Geraakt door dit initiatief? Stem op ABCMaatje!

“We verbinden al vele jaren mensen met een verstandelijke beperking met elkaar, met hun omgeving en met mensen zonder een verstandelijke beperking.” 

ABCMaatje (Leer Zelf Online) heeft al809 stemmen!

ABCMaatje (Leer Zelf Online)