Disclaimer en privacy

Algemene voorwaarden

Deze website is eigendom van en wordt beheerd door Stichting Oranje Fonds, gevestigd op Maliebaan 18 3581 CP Utrecht. Nummer KvK: 41151564 statutair gevestigd te Utrecht.
Het Oranje Fonds kan echter niet instaan, en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid, betrouwbaarheid en compleetheid van de Informatie, noch kan het Oranje Fonds instaan voor de geschiktheid van de Informatie voor een bepaald doel. Het Oranje Fonds kan eveneens niet garanderen dat de Oranje Fonds Appeltjes van Oranje website en de voor de site gebruikte servers vrij zijn van computervirussen en aanvaardt hier geen aansprakelijkheid voor. Het Oranje Fonds behoudt zich het recht voor om de Oranje Fonds Appeltjes van Oranje Website te allen tijde te wijzigen, aan te vullen, te corrigeren en eventueel te beëindigen.

Aansprakelijkheid

Het Oranje Fonds sluit elke aansprakelijkheid uit voor elke vorm van directe of indirecte schade die voortvloeit uit het (al dan niet succesvol) contact leggen met en gebruiken van de Oranje Fonds Appeltjes van Oranje website of voor schade die voortvloeit uit de Informatie en de inhoud van de Oranje Fonds Appeltjes van Oranje Website.

Intellectueel eigendom

Het Oranje Fonds of haar licentiegevers zijn eigenaar van de Informatie, welk eigendomsrecht internationaal wordt beschermd door wetten en regels. De Informatie mag uitsluitend voor persoonlijke, niet commerciële toepassingen worden gebruikt. Het is niet toegestaan de Informatie in enigerlei vorm te verspreiden of verveelvoudigen, anders dan voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

Privacybeleid Oranje Fonds

Het Oranje Fonds acht de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van zijn donateurs en belangstellenden van essentieel belang. Persoonlijke gegevens van donateurs en belangstellenden worden daarom met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Het Oranje Fonds verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. Wij vinden uw privacy erg belangrijk en gaan zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Hieronder leest u wat u van ons kunt verwachten.

Toepasselijkheid

Dit privacybeleid is van toepassing op de verwerking van de door donateurs, relaties, deelnemers, belangstellenden en vrijwilligers verstrekte persoonlijke informatie en data verkregen vanuit bezoek aan en gebruik van de websites en (online) acties van het Oranje Fonds.

Gegevensverwerking

Wij houden een donateurs en gesteunde initiatieven administratie bij, waarin ook persoonsgegevens van relaties worden vastgelegd. Een relatie is een persoon die bekend is bij het Oranje Fonds (bijvoorbeeld door deelname aan een campagne, een nieuwsbriefabonnement of informatieaanvraag), maar geen donateur is. Het Oranje Fonds zet zich in voor een sociaal en betrokken Nederland en vraag Nederlanders mee te doen aan onze campagnes en deze (als donateur) te steunen. Wij verzamelen persoonsgegevens (naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, geslacht en leeftijd) om u te informeren over onze campagnes en de behaalde resultaten en voor marketingdoeleinden, zoals een gift- of upgradingsverzoek. Het verzamelen van persoonsgegevens gebeurt online wanneer u zich aanmeldt voor onze e-mailnieuwsbrief, wanneer u zich aanmeldt als donateur of als deelnemer, of wanneer u een aanvraag doet of een vraag stelt. En offline gebeurt dit via een werver op straat, een aanmeldformulier of een telefoongesprek. Het Oranje Fonds maakt in sommige gevallen gebruik van diensten van derden om gegevens te verrijken als deze incompleet zijn of te valideren, bijvoorbeeld bij een verhuizing. Financiële data en gegevens met betrekking tot een donatie worden verzameld om uitvoering te geven aan de overeenkomst (eenmalige donatie, structurele donatie). Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt voor commerciële doeleinden. Het Oranje Fonds is erkend als Goed Doel door het CBF. Het Oranje Fonds werkt alleen met partijen die Postfilter en het Bel-me-nietregister in acht nemen en en die zich via een bewerkersovereenkomst met het Oranje Fonds houden aan ons privacybeleid

U kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die wij over u verzamelen of deze laten wijzigen of verwijderen. En u kunt uw gegevens te allen tijde wijzigen via deze webpagina. U kunt uw wijzigingen ook telefonisch doorgeven aan de donateursservice van het Oranje Fonds, via T 030 65 64 524 of donateursservice@oranjefonds.nl. Hier kunt u ook terecht wanneer u niet langer op de hoogte gehouden wilt worden van onze activiteiten. U kunt ook een verzoek indienen per brief, voorzien van uw  naam, adres, telefoonnummer, gericht aan:


Oranje Fonds
Donateursservice
Postbus 90
3500 AB Utrecht

Cookies

Wanneer u onze website bezoekt om informatie te verkrijgen of om deel te nemen aan een van onze activiteiten, worden bepaalde gegevens verzameld en geanalyseerd, zoals de bezoekfrequentie, browsertype, IP-adres, de bezochte pagina's en bezochte vorige internetsites en de duur van de gebruikerssessie. Deze gegevens worden gebruikt om de werking van de verschillende internetpagina's te verbeteren en deze site beter op gebruikerswensen aan te passen. Het Oranje Fonds verzamelt via deze website geen persoonsgerichte informatie behalve de informatie die u ons zelf ter beschikking heeft gesteld.
Dit gebeurt door zogenaamde “cookies”. Een cookie is een klein onzichtbaar tekstbestand dat naar uw internetbrowser wordt gestuurd. Mocht u bezwaar hebben tegen het gebruik van cookies, dan bestaat de mogelijkheid deze cookies te blokkeren in uw internetbrowser.