Wedde dat 't lukt!

Stichting Wedde dat ’t lukt motiveert inwoners uit Wedde, Veelerveen en Vriescheloo elkaar te helpen om de leefbaarheid in de dorpen te behouden.

Aantal stemmen1047
Wedde
Annelies
Sistermans
Ouderen
Mensen in een achterstandspositie
Stichting Wedde dat 't lukt

Mensen langer zelfstandig laten wonen. Dat is het doel van Wedde dat 't lukt. Dorpsbewoners die hulp nodig hebben, krijgen steun van hun buurtgenoten. Maar liefst 110 inwoners doen graag vrijwillig iets voor een ander. De een maait het gras, de ander doet boodschappen met een oudere, weer een ander helpt met de taal of met de administratie.

De vrijwilligers hebben alle vrijheid om aan te geven wat ze willen doen en hoe vaak. Dit maakt het makkelijk om iets voor een ander te betekenen. Soms wordt een vrijwilliger hulpvrager en een hulpvrager vrijwilliger.

Door de samenwerking tussen de huisarts, het dorp en de dorpsondersteuner kunnen de mensen langer zelfstandig thuis wonen. Bovendien weten de dorpsgenoten dat ze geholpen worden en ontstaan er iedere keer weer mooie vriendschappen.

Het fijne is dat er tussen de vrijwilligers en de hulpvragers hele warme vriendschappen ontstaan.
Wedde dat 't lukt 2e foto

Wedde dat 't lukt! heeft 1047 stemmen gekregen

De stemtiendaagse is afgelopen. Bedankt voor het recordaantal stemmen!