VoorUit

VoorUit biedt Amsterdamse studenten de kans zich in te zetten voor activiteiten in de wijk in ruil voor woonruimte.

Aantal stemmen1294
Amsterdam
Floor
Wijnands
Kinderen/jongeren
Mensen in een achterstandspositie
Stichting Studenten voor Samenleving

Dankzij VoorUit zorgen studenten in diverse Amsterdamse wijken voor meer verbinding in de buurt. Ze organiseren vrijwillig activiteiten voor wijkbewoners. Als tegenprestatie krijgen ze woonruimte aangeboden. Doordat ze in de wijk wonen, staan ze midden in de samenleving.

Jaarlijks doen zeventig jongeren mee aan het project van Stichting Studenten voor Samenleving. Iedere week zijn de studenten tien uur in de weer om buurtbewoners te helpen en met elkaar in contact te brengen. Ze organiseren onder meer Nederlandse taallessen, moestuinprojecten en activiteiten voor kinderen, maar maken ook tijd voor een kopje koffie met de buurvrouw.

Daarnaast gaan ze wekelijks langs bij een gezin. Door deze bezoeken ontstaan sterke sociale netwerken die ook na het verlaten van het project blijven bestaan. De maatschappelijk betrokken studenten zijn zo gemotiveerd dat ze vaak veel meer uren iets doen voor de samenleving.

VoorUit biedt studenten een mogelijkheid om midden in de samenleving te staan.
Stichting Studenten voor de Samenleving

VoorUit heeft 1294 stemmen gekregen

De stemtiendaagse is afgelopen. Bedankt voor het recordaantal stemmen!