Projecten over psychose en psychiatrie

Iemand met een psychose is in de war, angstig en het contact met de werkelijkheid kwijt. Hij of zij hoort bijvoorbeeld stemmen. De gevolgen van een psychiatrische aandoening zijn groot voor degene die het krijgt en zijn familie en naasten. Diverse organisaties bieden een steuntje in de rug, soms met hulp van ervaringsdeskundigen.

DORDRECHT

De kunst van vriendschap

Via Lumina zet zich in voor jongeren en volwassenen met een psychische kwetsbaarheid en autisme.
Bekijk project291
AMSTERDAM

De Waterheuvel

Mensen met een psychiatrische achtergrond vinden bij De Waterheuvel een community van mensen die elkaar steunen.
Bekijk project1325
Leiden

Steunpunt Stemmen Horen Leiden

Zelfregiecentrum Leiden is een ontmoetingsplek voor iedereen, maar met extra aandacht voor mensen die stemmen horen.
Bekijk project242
ZWOLLE

Stichting Focus

Stichting Focus zet zich in voor de verbetering van de positie van mensen met een psychische kwetsbaarheid.
Bekijk project283
Groningen

Nieuw Nabuurschap

Stichting Nieuw Nabuurschap bevordert de maatschappelijke participatie van mensen met een psychose gevoeligheid door het creëren van werkplekken in een professionele kantooromgeving.
Bekijk project1255
Amsterdam

Waanzinnig krachtig

SCIP biedt mensen met een psychiatrische kwetsbaarheid de kans om weer mee te doen.
Bekijk project468
ALMERE

Vriendschap op Maat

Het project Vriendschap op Maat, van de VMCA, koppelt vrijwilligers aan mensen met een psychiatrische achtergrond.
Bekijk project695
ZUIDVEEN

Suïcide Preventie Centrum

Het Suïcide Preventie Centrum is er voor iedereen die met suïcidaliteit te maken heeft, zelf of als naaste, hulpverlener of nabestaande.
Bekijk project583
HAARLEM

Maatjes GGZ

Maatjes GGZ koppelt mensen met een psychische kwetsbaarheid aan een maatje.
Bekijk project501
UTRECHT

Anoiksis

Bij Anoiksis maken mensen van hun psychotische kwetsbaarheid een kracht.
Bekijk project830
Haarlem

Peer Support en Herstel Educatie

Stichting Herstelacademie Haarlem en Meer werkt vanuit peersupport met een psychische- en/of verslavingskwetswaarheid aan herstel door medische zelfhulp en hersteleducatie.
Bekijk project371

Enthousiast geworden?

Jij kunt ook heel makkelijk iets goeds doen voor een ander! Doe je mee?