Young Society

Young Society helpt mbo-studenten bij hun persoonlijke ontwikkeling en het vergroten van hun maatschappelijke bewustwording.
Aantal stemmen637
Amsterdam
Amber
Kaspersma
Stichting Young Society

Young Society vergroot de leefwereld van mbo-studenten tussen de 16 en 25 jaar.
Dat doen zij met trainingen, workshops en voorlichtingen in het kader van burgerschap. Ze staan in het teken van persoonlijke ontwikkeling en maatschappelijke bewustwording.
Thema's zijn onder meer discriminatie, mentale gezondheid, vrijwillige inzet, financiële zelfredzaamheid, alcohol & drugs, seksualiteit en politiek.

Trainingen door jongeren
De trainingen worden gegeven door jongeren. Het doel? Een maatschappij waaraan alle jongeren in Nederland volwaardig kunnen deelnemen. “Door het perspectief van de jongeren te verbreden en hun zelfredzaamheid te vergroten dragen wij bij aan hun autonomie.” Spreekt het jou aan dat Young Society zich inzet voor algehele inclusiviteit onder mbo-jongeren? Breng snel jouw stem uit!

Wij zijn ervan overtuigd dat maatschappelijk meedoen jongeren stimuleert hun talenten te ontwikkelen waardoor hun positie in de samenleving versterkt.
Young Society

Young Society heeft 637 stemmen gekregen

De stemtiendaagse is afgelopen. Bedankt voor alle stemmen op dit project!