Vriendendiensten

Vriendendiensten richt zich op mensen met een ggz-achtergrond, zet zich in voor hun welzijn en draagt bij aan de mogelijkheid om zelfstandig te wonen.
Aantal stemmen3770
DEVENTER
Lori
van Egmond
Eenzaamheid
Kansen in het leven
Vriendendiensten

Mensen met een geestelijke beperking leven vaak in een sociaal isolement. Ze hebben weinig sociale contacten, naast de formele contacten met hulpverleners. Vaak voelen ze zich daardoor eenzaam. Maatjesactiviteiten van Vriendendiensten wil dit doorbreken.

Maatjesactiviteiten zijn activiteiten bedoeld voor mensen met een psychische kwetsbaarheid die zelfstandig of beschermd wonen. De activiteiten zijn bedoeld om gezondheidszorgcliënten in contact te brengen met anderen waardoor zij zich weer onderdeel van de maatschappij voelen

De vele mogelijkheden van dit project leveren een substantiële bijdrage aan het welzijn, het welbevinden en de zelfstandigheid van mensen met een ggz-achtergrond. Zij behoren tot de meest kwetsbare groep van onze maatschappij. Ze hebben deze belangrijke ‘sociale schil’ nodig om te blijven staan. Draag jouw steentje bij en stem op dit project!

Door maatje te worden, kunnen vrijwilligers iets voor een ander betekenen, op een eigen manier.

Vriendendiensten heeft 3770 stemmen gekregen

De stemtiendaagse is afgelopen. Bedankt voor alle stemmen op dit project!