School's cool

De vrijwillige (thuis)mentoren van School 's cool ondersteunen in heel Nederland kinderen die wel een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken. De extra aandacht vergroot kansen op succes op school en in het leven van de leerling.
Aantal stemmen1562
AMSTERDAM
Tanja
Ham
Zorgen voor elkaar
Kansen in het leven
School's cool Nederland

Dit initiatief biedt door middel van thuismentoren gelijke kansen voor kinderen.
De begeleiding van een thuismentor bouwt voort op de kracht van het kind. Het maatje helpt met plannen, huiswerk en biedt een luisterend oor. Dit leidt vaak tot betere schoolprestaties en vergroot het welzijn van de leerling. Kinderen gaan uiteindelijk met meer plezier naar school en krijgen daarmee een beter toekomstperspectief.
School’s cool wil met dit initiatief meer mensen betrekken voor hulp aan kinderen die dit om wat voor reden dan ook nodig hebben. Ieder kind verdient gelijke kansen. Vind jij ook dat alle kinderen positieve aandacht nodig hebben? Zorg ook voor een betere toekomst en stem op dit project!

Maatjes begeleiden een leerling een uur per week in zijn/haar thuisomgeving. De mentor en de leerling leren van elkaar, van elkaars belevingswereld en ervaring. De ouder(s)/verzorger(s) worden doordat het mentoraat aan huis plaatsvindt actief betrokken.

School's cool heeft 1562 stemmen gekregen

De stemtiendaagse is afgelopen. Bedankt voor alle stemmen op dit project!