Doen & Laten

Doen & Laten biedt laagdrempelige huiskamers om elkaar te ontmoeten, eenzaamheid tegen te gaan en terugval in verslaving, dakloosheid en psychiatrie te voorkomen.

Aantal stemmen370
Utrecht
Floris
Bary
Stichting Herstelwerk
Door de openheid en transparantie over onze eigen achtergrond gaan we stigma en uitsluiting tegen.

Een sociaal steunsysteem in de Utrechtse wijken om terugval te voorkomen. Dat is Doen & Laten. Het idee is ontstaan bij cliëntenraden en cliënten uit de (O)GGZ, verslavingszorg, maatschappelijke opvang en beschermd wonen. Veel cliënten die uitstroomden klopten namelijk weer aan voor hulp. In zogenoemde huiskamers is iedereen welkom, met of zonder verwijzing of indicatie.

Eigen inbreng
Teams, waarvan de leden zelf ervaring hebben met levensontwrichtende ervaringen, runnen de plekken. “Bij ons komt iedereen samen. Jong, oud, arm, rijk, met of zonder achtergrond in verslaving, psychiatrie, maatschappelijke opvang en van elke etnische achtergrond. Ze hebben allemaal de wens tot samenzijn, perspectief en verbinding.” Er zijn cursussen en activiteiten. De eigen inbreng van bezoekers is waardevol. Dat bevordert het gevoel van eigenwaarde en daarmee ook verder herstel. Verdient dit project volgens jou een appeltje? Stem!

Doen & Laten heeft 370 stemmen gekregen

De stemtiendaagse is afgelopen. Bedankt voor alle stemmen op dit project!