Depressie Connect

Depressie Connect biedt mensen met depressies een online ontmoetingsplek.
Aantal stemmen1710
Amersfoort
Sheila
Tolboom
Depressie Vereniging
Er is écht aandacht voor elkaar, er wordt perspectief geboden en verbondenheid staat voorop.
Depressie Connect

Mensen met depressieve klachten vinden elkaar op Depressie Connect. Dit is een online community waar mensen met depressie en hun naasten laagdrempelig, anoniem, veilig en afgeschermd lotgenoten kunnen ontmoeten. Het initiatief van de Depressie Vereniging staat symbool voor verbinding met anderen en het zo goed mogelijk omgaan met depressie. De focus ligt op eigen regie en kracht in plaats van klachten.

Kracht
De kracht van de community? Vrijwilligers die hun eigen ervaring inzetten om deelnemers te helpen. Ook het vrijblijvende karakter blijkt een belangrijke meerwaarde te zijn voor de deelnemers. Zij kunnen zelf kiezen wanneer, op welke manier en hoe vaak zij inloggen. Hoewel het vaak gaat over zware onderwerpen, is de sfeer in de community opbouwend en steunend. Deelnemers en vrijwilligers van Depressie Connect halen voldoening en een gevoel van verbondenheid uit dit online contact. Word je warm van dit project? Stem!

Depressie Connect heeft 1710 stemmen gekregen

De stemtiendaagse is afgelopen. Bedankt voor alle stemmen op dit project!