Studiezalen

Studiezalen helpt jongeren uit kwetsbare wijken en gezinnen om ze zelfredzamer te maken.

Aantal stemmen222
Amsterdam
Abdelhamid
Idrissi
Kinderen/jongeren
Mensen in een achterstandspositie
Stichting Positive Society

Alle jongeren in Nederland moeten dezelfde goede kansen hebben, ongeacht waar hun ouders vandaan komen en of ze wel of niet hebben gestudeerd. Daarom krijgen wekelijks zeshonderd kinderen in de meest kwetsbare wijken in Amsterdam extra begeleiding in de Studiezalen.

De Studiezalen zijn locaties waar jongeren in hun eigen wijk in alle rust kunnen studeren. De kinderen ontwikkelen zich in een plezierige en stimulerende omgeving op hun eigen tempo. Hun zelfvertrouwen groeit en ze krijgen een positieve blik op hun toekomst.

Vrijwilligers helpen hen met het verbeteren van hun schoolprestaties door persoonlijke aandacht en begeleiding. De begeleiders hebben verschillende achtergronden. Zo zijn er (student-)pedagogen, (oud-) docenten en mensen uit het bedrijfsleven die houvast en vertrouwen bieden. Zonder de vrijwilligers, al dan niet uit het netwerk van het kind, zou het project van Stichting Positive Society er niet zijn.

De jongeren in de Studiezalen hebben de beste vrijwilligers nodig.

Studiezalen heeft 222 stemmen gekregen

De stemtiendaagse is afgelopen. Bedankt voor het recordaantal stemmen!