De Huiskamer en School voor Vluchtelingen

Stichting Jongerenhuis Eindhoven biedt een veilige plek aan vluchtelingen zonder verblijfsvergunning in Eindhoven.

Aantal stemmen1129
Eindhoven
Sjaak
Huijser
Vluchtelingen
Vrijwilligers
Stichting Jongerenhuis Eindhoven

Vluchtelingen zonder verblijfsvergunning mogen niet werken, niet naar school en zijn verstoken van allerlei maatschappelijke voorzieningen. Om te voorkomen dat ze in een isolement raken kunnen ze terecht in de Huiskamer en de School voor Vluchtelingen. Op de deur prijkt trots de term wereldgasten.

Mensen kunnen er douchen en eten, maar komen ook voor een gesprek en zelfontplooiing. De vrijwilligers helpen de vluchtelingen het heft weer in eigen handen te nemen. Ze kunnen taallessen of cursussen volgen of zelf de verantwoordelijkheid nemen als vrijwilliger. Op die manier doen ze weer mee en hoeven ze zich niet meer buitengesloten te voelen. Momenteel volgen wekelijks zo’n tweehonderd vluchtelingen een programma.

Maar plezier maken staat voorop. Zolang de sfeer goed is, blijven vrijwilligers, vluchtelingen en bezoekers komen. Iedereen doet mee en iedereen telt mee.

Een wereldgast is iedereen. Vluchtelingen die hier in huis komen zijn wereldgasten, net zoals wij dat zijn.
Stichting Jongerenhuis Eindhoven

De Huiskamer en School voor Vluchtelingen heeft 1129 stemmen gekregen

De stemtiendaagse is afgelopen. Bedankt voor het recordaantal stemmen!